Prohlášení o vlastnostech

1.7.2013

Dne 1.7.2013 vstoupily v platnost poslední požadavky uvedené v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Požadavky se týkají stavebních výrobků, které jsou označovány CE. Výše zmíněné Nařízení EU, ozn. CPR, nahradilo dosavadní Směrnici Rady č. 89/106/EHS. Nařízení CPR zohledňuje právní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh EU.
Hlavním požadavkem Nařízení CPR je, že ke stavebnímu výrobku musí být připojeno, kromě označení CE, též Prohlášení o vlastnostech ve vztahu k základním charakteristikám daného stavebního výrobku.
Všechny naše produkty HAFIX jsou v souladu s tímto Nařízením č. 305/2011 označovány CE a mají vydané příslušné Prohlášení o vlastnostech.

Aktuality

  • Nové kotevní prvky 18.7.2018

    S ohledem na požadavky zákazníků zařazujeme do sortimentu nové fasádní kotvy.

  • Změna obchodního jména 11.12.2017

    Vážení obchodní partneři, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti VISIMPEX a.s., IČ 65138708, se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov, byla dne 7.12.2017 provedena změna obchodního jména na WT WINTECH a.s.

  • Příklady použití komponent systému Hafix 19.4.2017

    V sekci Příklady použití nově naleznete návrhy možných technických řešení odvětraných fasád se sortimentem značky Hafix.

archiv aktualit pro média
Hledáme nové obchodní partnery

Novinky e-mailem

Výrobce

WT WINTECH a.s.
Seifertova 2834/33
750 02 Přerov
+420 581 808 237
Další produkty pro stavebnictví a strojírenství
Copyright © 2018, WT WINTECH a.s.