Obousměrný rošt

Dvousměrný rošt je aplikace spočívající v instalaci vodorovného lomeného Z profilu na svislé nosné profily, na který se následně zavěšují desky osazené systémovými H úchyty.

Zásadní výhodou je eliminace prostupů tepelnou izolací, neboť desky nese až vodorovný profil. Díky tomuto řešení je možno instalovat kotevní prvky v rastru až 800 mm vodorovně a 900 mm svisle (v závislosti na průhybech profilů).

Aktuality

  • Nové kotevní prvky 18.7.2018

    S ohledem na požadavky zákazníků zařazujeme do sortimentu nové fasádní kotvy.

  • Změna obchodního jména 11.12.2017

    Vážení obchodní partneři, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti VISIMPEX a.s., IČ 65138708, se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov, byla dne 7.12.2017 provedena změna obchodního jména na WT WINTECH a.s.

  • Příklady použití komponent systému Hafix 19.4.2017

    V sekci Příklady použití nově naleznete návrhy možných technických řešení odvětraných fasád se sortimentem značky Hafix.

archiv aktualit pro média
Hledáme nové obchodní partnery

Novinky e-mailem

Výrobce

WT WINTECH a.s.
Seifertova 2834/33
750 02 Přerov
+420 581 808 237
Další produkty pro stavebnictví a strojírenství
Copyright © 2018, WT WINTECH a.s.