Jaký dům, taková fasáda

27.7.2013

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jaký dům, taková fasáda

Při volbě typu fasády by měli stavitelé a majitelé domů brát ohledy na její funkčnost, kontext stavby s okolím a rozpočet. Odvětraná fasáda je vhodná takřka pro všechny druhy staveb.
Fasáda domu neplní jen estetickou funkci. Při výběru správné fasády musí lidé zvážit své požadavky na funkčnost a životnost podle místa a způsobu užívání stavby a velikost rozpočtu. Následující přehled podle typů budov usnadní výběr vhodné fasády.

 

Novostavby

Symbióza mezi stavbou a krajině urbánním charakterem lokality je klíčová při výběru fasády domu. Každá stavba a její fasáda by měly brát v potaz kontext pozemku a lokality, ve které se nacházejí. Navíc novostavby budou díky implementaci evropské Směrnice o energetické náročnosti budov muset splňovat vyšší energetické standardy. To znamená i vyšší požadavky na izolaci a fasádu.

Dokonalé zateplení, které je podmínkou pro dosažení pasivních standardů, s sebou nese i řadu rizik, jako je kondenzace par v konstrukci nebo zhoršení vnitřního prostředí domu. Tato rizika dokáže odstranit provětrávaná fasáda spolu s výkonnými izolacemi z minerální vlny. Do budoucna lze v oblasti stavební legislativy očekávat také zpřísnění požadavků na recyklovatelnost materiálů. Například systém odvětraných fasád Hafix je hliníkový s ocelovými spojovacími prvky, tedy 100% recyklovatelný.

Pasivní domy mívají zpravidla kompaktní tvar bez mnoha detailů. Jestliže taková stavba stojí na „zelené louce“ bez stínu a například s plochou střechou nebo střechou bez přesahů a světlolamů, je pak fasáda takového domu nadměrně vystavena slunečnímu záření. Tomu by měli majitel domu a architekt přizpůsobit nejen barvu fasády, ale také samotný typ fasády a zateplení. Výhodou bezkontaktních fasád je v tomto případě možnost volby obkladních fasádních desek, které mají dlouho životnost a světlostálé barvy.

U kontaktního zateplení polystyrenem vystaveného dlouhodobému vysokému stupni slunečního záření může docházet vlivem tepelné roztažnosti materiálů k jeho praskání a poškozování. Bezkontaktní fasádní systémy naopak často řeší problém roztažnosti materiálu systémem uchycení fasádních desek k profilům a speciálním úchytům ve zdi.

 

Domy v záplavových oblastech a vlhké domy

Domy, které se nacházejí v záplavových územích, v blízkosti vodních ploch nebo toků, je bezpochyby lepší vybavit odvětranou fasádou. U běžného kontaktního zateplení často po zásahu velkou vodou nezbývá, než jeho část strhnout a zateplení nákladně sanovat. Navíc kontaktní systém výrazně brání vysychání domu. Kontaktní zateplení se rozhodně nedoporučuje na vlhké zdi a mělo by se volit spíše v případech, kdy v budoucnu neočekáváme další rekonstrukci domu či fasády. Odstranění kontaktního zateplení polystyrenem z fasády domu je pracné a nákladné.

Kontaktní systém není ideální ani do horských nebo podhorských oblastí, které bojují s větším množstvím sněhu. U domů v těchto lokalitách se doporučuje minimálně odvětraný sokl o patřičné výšce podle průměrného množství sněhu. V severských zemích takřka nejde najít dům, zateplený jinak než odvětrávanou fasádou.

Bezkontaktní fasáda je ideální řešením pro domy, které zužuje vlhkost a plísně. Vzduchová mezera a komínový efekt totiž zajistí kontinuální provětrávání prostoru mezi zdí a izolací a tím zachovávají tepelně izolační vlastnosti zateplení.

 

Městské domy

Stojí-li dům ve městě, městské aglomeraci nebo v blízkosti průmyslových zón, hrozí mu zpravidla poškození graffiti nebo znečištění z přiléhajících cest a automobilové dopravy. Fasáda vhodná pro takové domy musí být buď omyvatelná nebo ošetřena speciálním fasádním postřikem. Omyvatelnost zpravidla znamená neprodyšnost a ochranné postřiky jsou drahé a je nutné je aplikovat opakovaně. Bezkontaktní fasáda je na druhou stranu nejen prodyšná, ale na trhu je k dispozici široká škála omyvatelných nebo samočistících fasádních desek.

 

Dřevostavby

Patří mezi nejoblíbenější v nízkoenergetickém a pasivním stavitelství. Dřevo se hojně používá nejen jako konstrukční materiál, ale také jako fasádní obklad. Podtrhuje přírodní a ekologický charakter stavby. Navíc má dobré izolační vlastnosti, relativně dlouhou životnost a snadno se s ním pracuje.

 

Rekonstruované domy

V neposlední řadě ovlivňuje rozhodnutí o výběru správné fasády také stáří budovy. U nových budov se můžeme na základě zmíněných faktorů rozhodnout o fasádě ve fázi projektu, nicméně u rekonstrukcí starších budov musíme investici do nové fasády lépe zvážit. Zvolíme-li kontaktní zateplení, bude investice menší než při volbě bezkontaktní fasády. Kontaktní fasáda je levnější co do ceny materiálu. Cenový rozdíl v porovnání s odvětrávanou fasádou nakonec nemusí být patrný. U odvětrávaných fasád odpadá nutnost přípravy a očištění povrchu staré fasády a často také stavba lešení. U bezkontaktní fasády také zpravidla není nutné opracovávat materiál kvůli nerovnosti povrchu. Snadno se opravuje a její životnost je oproti kontaktním systémů několikanásobná.

 

Role rozpočtu

Nejvíce omezujícím hlediskem pro výběr ideální a správné fasády je samozřejmě výše rozpočtu. Nejlevnějším a nejoblíbenějším způsobem zateplení zůstává kontaktní zateplení polystyrenem. Lidé by měli dobře zvážit, zda míra potenciálních úspor a návratnosti investice v případě volby dražší fasády a izolace není důvodem k větší investici.

Volbě správné fasády a typu zateplení by měla předcházet také úvaha o tom, jaká je životnost stavby a jakým způsobem bude stavba využívána. Platí, že bezkontaktní fasáda je nákladnější co do pořizovací ceny, ovšem životnost, tepelně izolační vlastnosti takových fasád a pozitivní vliv na vnitřní mikroklima domu se časem bohatě vyplatí.
 

O společnosti Visimpex

VISIMPEX a.s., česká společnost sídlící v Přerově založená roku 1995, je specialistou na výrobu, distribuci a prodej spojovacích materiálů. VISIMPEX a.s. vytváří kvalitní základ každého systému od drobných staveb až po náročné výrobní segmenty, jakým je například automotive a elektrotechnický průmyslu. Společnost je rozdělena do několika divizí.
Divize WINTECH je specialista na distribuci spojovacího materiálu, divize AUTOMOTIVE FASTENERS se zaměřuje na engineering výkresového spojovacího materiálu. Divize KANYA je výhradním distributorem švýcarské značky KANYA. Nejnovější divizí Visimpex je divize Hafix.

O divizi Hafix

Divize Hafix byla založena počátkem roku 2011. Divize měla za úkol vyvinout ve spolupráci se společností CIDEM Hranice a.s., která je největším výrobcem cementotřískových desek Cetris v Evropě, hliníkový fasádní systém pro odvětrané fasády, který by eliminoval praskání obkladového materiálu. Během roku 2011 byl vývoj ukončen a systém je dále rozvíjen týmem konstruktérů a odborníků na fasádní systémy. V roce 2012 společnost VISIMPEX představila nové verze fasádního systému a novinky, které ještě více usnadní jednoduchost montáže celého fasádního systému.

Kontakt pro média:

David Mitrenga
PR klinika 
email: mitrenga@prklinika.cz | pohotovost: +420 721 073 593

PDF verze zde

Aktuality

  • Nové kotevní prvky 18.7.2018

    S ohledem na požadavky zákazníků zařazujeme do sortimentu nové fasádní kotvy.

  • Změna obchodního jména 11.12.2017

    Vážení obchodní partneři, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti VISIMPEX a.s., IČ 65138708, se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov, byla dne 7.12.2017 provedena změna obchodního jména na WT WINTECH a.s.

  • Příklady použití komponent systému Hafix 19.4.2017

    V sekci Příklady použití nově naleznete návrhy možných technických řešení odvětraných fasád se sortimentem značky Hafix.

archiv aktualit pro média
Hledáme nové obchodní partnery

Novinky e-mailem

Výrobce

WT WINTECH a.s.
Seifertova 2834/33
750 02 Přerov
+420 581 808 237
Další produkty pro stavebnictví a strojírenství
Copyright © 2018, WT WINTECH a.s.