Spojovací materiál Hafix

Pro veškeré spoje hliníkového montážního systému hafix je používán nerezový spojovací materiál (šrouby, nýty) doplněný v případě potřeby hliníkovým spojovacím materiálem (nýty). Dimenze všech šroubů a nýtů jsou navrženy s ohledem na zpracované statické posouzení. Druh navrženého spojovacího materiálu vychází z typu spojovaného materiálu a jeho vhodnosti pro konkrétní spoj.

Aktuality

  • Změna obchodního jména 11.12.2017

    Vážení obchodní partneři, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti VISIMPEX a.s., IČ 65138708, se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov, byla dne 7.12.2017 provedena změna obchodního jména na WT WINTECH a.s.

  • Příklady použití komponent systému Hafix 19.4.2017

    V sekci Příklady použití nově naleznete návrhy možných technických řešení odvětraných fasád se sortimentem značky Hafix.

  • Odkaz na článek v časopise STAVITEL 13.10.2015

    Článek o konstrukčním systému TERAFIX a HAFIX v časopisu STAVITEL.

archiv aktualit pro média
Hledáme nové obchodní partnery

Novinky e-mailem

Výrobce

WT WINTECH a.s.
Seifertova 2834/33
750 02 Přerov
+420 581 808 422
Další produkty pro stavebnictví a strojírenství
Copyright © 2018, WT WINTECH a.s.